Novinky‎ > ‎

Pozvánka na členskou schůzi a jarní brigádu + žádost o uhrazení členských příspěvků

přidáno: 11. 3. 2019 3:30, autor: Robert Balzer
Ahoj člene JACHT KLUBU Prostějov,

zveme tě na členskou schůzi, která se bude konat 5.4.2019 od 18h v kavárně Národního domu v Prostějově a na jarní brigádu, která se bude konat v sobotu 6.4.2019 od 9 h v areálu loděnice Jacht klubu Prostějov u Plumlovské přehrady. 
Pozvánka na členskou schůzi viz. příloha. Přidružené členy, kteří uvažují o změně na řádné členství upozorňujeme, že jejich písemná žádost bude předložena k posouzení a hlasovaní stávajícím řádným členům na členské schůzi jen v případě splnění základních podmínek pro přijetí daných Stanovami a Vnitřním předpisem JACHT KLUBU Prostějov, které jsou k dispozici na webových stránkách. Viz.: http://www.jkpv.cz/o-klubu

Termínem pro odevzdání písemné žádosti je 15.03.2018, a to k rukám předsedy JK PV (postačuje e-mailová pošta)

Žádost o uhrazení členského příspěvku:

Žádáme všechny členy JKPV, aby uhradili do 15.3.2019 členské příspěvky na rok 2019. Tarify jsou stejné jako loni. Pro připomenutí uvádím výši členských příspěvků a poplatků dle vnitřního předpisu.

 1. Členské příspěvky na kalendářní rok
  • všech členů spolku starších 18-ti let činí 1 000,- Kč 
  • přidruženého člena, jako rodinného příslušníka 500,- Kč 
  • mládeže do 18 let 100,- Kč 
 2. Poplatky za užívání areálu loděnice 
  • za pronájem plochy pro karavan nebo obytné auto: 1.000,- Kč 
  • za pronájem místa pro uskladnění lodě v budově loděnice: 200,- Kč 
  • za pronájem plochy pro uskladnění lodě nad 5m délky v areálu loděnice: 500,- Kč 
  • za pronájem místa pro uskladnění surfu v budově loděnice: 100,- Kč 
  • za pronájem místa pro zimní uskladnění vleku za auto v budově loděnice jen mimořádně po schválení výborem: 200,- Kč
  • za prostor pro 1 skříň pro člena 0,- Kč 
  • za prostor pro další skříně pro člena 100,-Kč/kus
Příspěvky posílejte na bankovní účet JACHT KLUBU Prostějov: č.ú. 253782880/0300 s variabilním symbolem rodného čísla člena.

Za JACHT KLUB Prostějov, spolek
hospodářka Jana Kučerová
ĉ
Robert Balzer,
11. 3. 2019 3:30
Comments