Novinky‎ > ‎

Pozvánka na členskou schůzi JACHT KLUBU

přidáno: 24. 10. 2016 3:58, autor: Robert Balzer   [ aktualizováno 24. 10. 2016 4:02 ]
Vážení členové,
tímto vás zvu na členskou schůzi Jacht klubu Prostějov konanou dne 22. 11. 2016 v 17:30 hodin v restauraci U Tří bříz, Prostějov.

Program schůze bude následující:
1) zahájení
- schválení jednacího řádu
- určení osoby, která provede zápis o jednání schůze
- volba mandátové a návrhové komise
- volba volební komise
2) zpráva o činnosti za uplynulé období
3) zpráva o hospodaření s finančními prostředky za uplynulé období
4) zpráva o sportovních výsledcích
5) různé
6) schválení stanov
7) volba orgánů spolku
8) návrh na usnesení členské schůze
9) závěr

Ivan Kováč - předseda
JACHT KLUB Prostějov, spolek
Comments