Členská schůze JKPV

Datum přidání: May 24, 2021 7:49:27 AM

Vážený člene JACHT KLUBU Prostějov, spolek,

zveme tě na členskou schůzi, která se bude konat ve středu 23.6.2021 od 18h v hale loděnice JACHT KLUBU Prostějov u Plumlovské přehrady. V příloze zasílám pozvánku na Členskou schůzi s uvedeným programem schůze a Jednací řád členské schůze.Účast "Řádných členů" je důležitá z důvodu provedení volby nových orgánů spolku na další čtyřleté období.

Přidružené členy, kteří uvažují o změně na řádné členství upozorňujeme, že jejich písemná žádost bude předložena k posouzení a hlasovaní stávajícím řádným členům na členské schůzi jen v případě splnění základních podmínek pro přijetí daných Stanovami a Vnitřním předpisem JACHT KLUBU Prostějov, které jsou k dispozici na webových stránkách. Viz.: http://www.jkpv.cz/o-klubu

Konečný termín pro odevzdání písemné žádosti je 06.06.2020, a to k rukám předsedy JK PV (postačuje e-mailová pošta)

Příloha:

1 x Pozvánka na Členskou schůzi JACHT KLUBU Prostějov, spolek s programem schůze dne 23.6.2021

1 x Jednací řád Členské schůze JACHT KLUBU Prostějov, spolek konané dne 23.6.2021

Za JACHT KLUB Prostějov, spolek

hospodářka Jana Kučerová