Historie

Historie jachtingu na Plumlovské přehradě do roku 2016

Postavením přehrady pod Plumlovem, která byla napuštěna v roce 1932, byly dány předpoklady pro počátek jachtingu. První plachetnice se na naší přehradě objevily již před rokem 1938. Byly to soukromé plachetnice amatérské výroby, objevila se i první O-jola a dvě Wanderjoly postavené podle plánů z Německa. Jedním z prvních jachtařů a stavitelů byl Alois Sovíček, jachting byl ale stále neorganizovaný a navíc druhá světová válka přerušila na naší přehradě veškerý společenský život.

Po osvobození se značná část těchto neorganizovaných jachtařských nadšenců setkala v pracovním prostředí Železáren Prostějov a tam vznikl nápad založit jachetní oddíl při tělovýchovné jednotě Železárny Prostějov. Utvořilo se první vedení oddílu v čele s Frantou Čermákem, tehdejším předsedou ZV ROH, V. Chalupníkem, A. Sovíčkem, A. Špringerem, B.Přikrylem a F. Šindlerem. Z prostředků ZV ROH byly zakoupeny první lodě, O-jola a Pirát.(FOTO č.2) V dílně člena oddílu F. Šindlera byly pod jeho vedením postaveny první 4 lodě třídy Mlok.(FOTO č.3).

Byli jsme jediným oddílem jachtingu v tehdejším středomoravském kraji a F. Čermák byl současně krajským vedoucím jachtingu. Během stavby lodí se oddíl rozšířil o další členy. Bylo dost počátečních problémů jak s materiálem na stavbu lodí, tak i se zamýšlenou stavbou loděnice, kterou jsme plánovali na pozemku koupaliště na přehradě. Jednání s majitelem pozemku skončilo neúspěšně, takže k zamýšlené stavbě nedošlo. Po jednání s MNV Mostkovice jsme si pronajali tehdy nevyužitý objekt dřívějsího „Wermachtu“ , který stál přímo na břehu v sousedství porybného. Tím jsme získali tehdy pro nás plně vyhovující loděnici. V průběhu jara 1954 bylo smontováno molo a postupně byly spuštěny na vodu starší i nově zhotovené lodě. Prvním trenérem našeho oddílu se stal Miloš Pletánek z Olomouce. V sprnu 1954 absolvoval kurz trenérů ve Starých Splavech Valda Chalupník. Jachetní oddíl Zbrojovky Brno uspořádal pro naše členy kurz jachtingu pro začátečníky a to byl základ naší závodní činnosti. Během sezony 1954 přicházeli do oddílu další členové, zejména Kulíšek, Toul, Plevka a Mazal i se svými plachetnicemi. Oddíl zaznamenal velký rozmach sportovní činnosti, provedením několika místních závodů i za účasti závodníků jiných oddílů. Naši členové se začali zúčastňovat závodů na jiných přehradách. V těchto letech se závodilo tak, že pořadatel zapůjčil lodě a hosté přijeli jen s plachtami, případně se lodě střídaly, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny závodící. Během prvních závodů se zjistilo, že naše čtyři Mloky jsme sice postavili pod dozorem stoláře krásné, ale velmi těžké. Proto byl přes zimu postaven závodníky Chalupníkem, Špringerem a Havlíčkem lehký překližkový Mlok vlastní konstrukce. Během sezony byla zakoupena starší O-jola a nové lodě z NDR, Pirát a dvě O-joly. Náš lodní park se utěšeně rozrostl, takže členové oddílu již mohli využívat pět lodí tř. Mlok, tři O joly a jednoho Piráta. V dalším roce 1955 se naši závodníci poprvé zúčastnili mistrovství ČSR pořádaného na Brněnské přehradě. V této době naši závodníci pod vedením Karla Veselého (FOTO č.1) navrhli atypický tvar závodního Mloka.

Postavili dřevěné kopyto, z toho si v Hamiru vyrobili čtyři laminátové Mloky moderní konstrukce, na kterých v dalších letech úspěšně závodili Toul, Veselý, Chalupník, Špringer a dorostenci Komínek, Wilhelm, Směšný a další. Starou loděnici jsme užívali do roku 1960. Potom nám byl zrušen nájem pod záminkou, že je v záplavovém území.Tím se oddíl dostal do nezáviděníhodné situace kam se přesunout, abychom byli u vody, ale již téměř všechny pozemky na břehu byly obsazeny. Za pomoci našeho člena ing. Zd. Mlčocha byl získán pozemek dnešní loděnice na protějším břehu. Zde jsme začali v akci „Z“ stavět novou loděnici. Přestože členové oddílu odpracovali při výstavbě mnoho hodin, loděnici jsme stavěli pět let, až do roku 1965. Předsedou oddílu byl v té době D. Kulíšek, díky kterému byla loděnice úspěšně dostavěna. Lodě jsme měli umístěné v provizorním dřevěném přístřešku. Závodní činnost v tu dobu byla značně omezená, pracovalo se bez ohledu na závody, kdykoli byl dostatek materiálu.

Naši závodníci byli úspěšní v lodní třidě Mlok a titul Mistr republiky získali v letech 1956 Pěničková, 1957-8 M.Zoufalá, 1958 Havlíček, 1959 Urban, 1960 Pražanová, 1965 Toulová v dorostu a Kulíšková v ženách, 1966 Svobodová v dorostenkách, Kulíšková v ženách a R.Schuster v dorostencích.

Náš oddíl měl k dispozici starou dílnu v Prostějově na Kostelecké ulici, kde Chalupník, Svoboda, Felner, Tesař a Toul zhotovili kopyto a na něm postavili překližkové lodě třídy Finn. Další rok žáci Schuster a Pirkl pod vedením Toula stavěli podobnou technologií překližkové lodě na původním dřevěném kopytě pro laminátové Mloky. (FOTO č.4).

V průběhu dalších let naši závodníci postavili ještě několik Finnů a nové překližkové Mloky, tvarově podobné dnešním Evropám. Kopyto pro tyto lodě navrhl podle fotografií francouzských lodí Karel Veselý, který na nich později s ostatními členy oddílu úspěšně závodil.(FOTO č.5)

K velké změně ve vývoji Mloka přispěl náš předseda Kulíšek, který zajistil z Belgie plány na kategorii Evropa, která později nahradila Mloka. Jednalo se o monotyp trupu, délka a velikost plachty zůstala stejná jako u Mloka. Trup byl přísně proměřován v mnoha mírách, podobně jako trupy lodí třídy Finn. V roce 1967 nám pomohli s výrobou kopyta na Evropu Hašek a Chalupník. První dvě Evropy na tomto kopytě stavěli Toul a R. Schuster. Vzhledem k tomu, že v dílně na Kostelecké ulici již probíhala stavba dvou kajutových lodí, stavbu těchto Evrop jsme prováděli v šatnách hokejistů na zimním stadionu. Na těchto nových Evropách Marta Toulová a Radek Schuster (FOTO č.13) získali první místa na mistrovství ČR v kategorii Mlok. Zdeněk Směšný postavil zdařilé kopie francouzkých Mothů, na kterých úspěšně závodil.(FOTO č.7)

Radek Schuster (foto 13) a Zdeněk Směšný (foto 7)

Vzhledem ke konkurenceschopnosti lodí v této volné třídě bylo nutné na každou sezonu stavět modernější loď, což bylo časově a finančně náročné. Mezinárodní asociací jachtingu bylo rozhodnuto, že vznikne samostatná lodní třída Evropa a volná třída Moth. U nás vznikl kolektiv mladých jachtařů (Přidal, P.aJ. Zaoralovi, Formánek,Lošťák, Vančík a další), kteří pod vedením Chalupníka, Směšného (FOTO č.15) a Toula postavili další Evropy.

Radim Přidal - mistr republiky 1975, Zd Směšný a V. CHalupník v dílně

Od roku 1971 do roku 1975 se stal v evropách 2x v dorostu a 2x v mužích Mistrem republiky Přidal (FOTO č.14), v letech 1976, 1977 v dorostu a v roce 1979 v mužích Pavel Zaoral. Další mistrovské tituly vyjezdili v dorostu v letech 1983, 1985 Petr Směšný, 1987-9 3x Iva Kováčová,1991 a 1992 Jana Schusterová FOTO č.28). Pěkné Evropy také postavili Zbořil, Frank, Kováč s Vl. Schusterem (FOTO č.16) a další.

Jana Schusterová (vpravo na foto 28), Ivan Kováč a Vlastik Schuster při stavbě E

Stavbou a propagací lodí třídy Evropa se v našem klubu zabýval hlavně Zdeněk Směšný, který postavil ve spolupráci s V. Chalupníkem nespočet velmi pěkých lodí. Jejich Evropy se staly na dlouhá léta jedny z nejlepších v republice. Směšný na Evropách úspěšně závodil a současně vykonával funkci hlavního měřiče této lodní třídy.

V roce 1967 byly dostavěny za pomoci členů oddílu dvě námořní jachty Albatros a

Horizont o délce 7,80m.(FOTO č.11 a 9)

Členové našeho oddílu Jiří Svoboda a Valda Chalupník spolu s dalšími členy budoucí posádky Karlem Haškem,Tondou Coufalem a Ivanem Klempou za vydatné pomoci ostatních členů oddílu postavili krásné jachty. Podařilo se navázat kontakt se Slovenským filmovým studiem Koliba, které uvolnilo režiséra Plichtu a kameramana Skřipského k plavbě obou jachet přes Atlantik. Plavby přes Středozemní moře se účastnil i V.Chalupník, potom přes Gibraltar na Kanárské ostrovy a přes Atlantik na ostrov Martinique pokračovaly posádky ve složení Hašek, Svoboda, Coufal, Klempa, režisér Plichta a kameraman Hanúsek. (FOTO č.10)

Tato plavba se uskutečnila ve znamení cesty francouzského lékaře a mořeplavce Alaina Bombarda, který dokázal, že trosečníci na moři mohou přežít jen s tím, co jim moře poskytne a přeplul Atlantik v nafukovacím záchranném člunu bez jakýchkoliv zásob. Podobný pokus provedly posádky obou jachet, což se stalo námětem k filmu „Ztroskotáme zajtra“, který byl během plavby natočen. Úspěšná plavba byla oficiálně vyhlášená jako první v historii československého jachtingu a členové expedice obdrželi titul „Mistr sportu“. O celé přípravě expedice, stavbě jachet a plavbě napsal Luboš Koláček podle vyprávění našeho člena oddílu a kapitána Horizontu Jiřího Svobody v roce 2009 knihu Plavba proti smrti.

V roce 1975 Chalupník (FOTO č.21) sestavil družstvo finařů z úspěšných závodníků třídy Evropa, Přidala (FOTO č.20), Lošťáka a Formánka.

Radim Přidal (foto 20), Valda Chalupník a Petr Směšný (foto 21)

Svépomocí přes zimu postavili na oddílovém kopytě 3 překližkové Finy a 2 laminátové později oddíl zakoupil. Do tohoto družstva později přišli další finaři, Vančík, Zahradníček a P.Zaoral. Na závody se jezdilo vlastním náklaďákem Garant, později Robur a nakonec skříňovou Avíí s vlekem pro 5 lodí. Avii závodníci svépomoci upravili na obytnou a díky tomu byla zajištěna doprava a bydlení závodníků lodních tříd Finn, Evropa a Optimist na závody v ČSSR i v zahraničí. Naši závodníci třídy Finn pod vedením závodícího trenéra V.Chalupníka (FOTO č.8) získali mnoho úspěchů, zejména zisk titulů Mistr republiky v roce 1965 V.Jurka, 1977, 1979 a 1985 Lošťák, 1983-84 Přidal, Lošťák byl druhý nejlepší v přípravě na OH 1980.

Valda Chalupník

V roce 1974 rovněž nastal v našem klubu rozvoj lodní třídy Optimist (FOTO č.24), která byla určena pro nejmenší jachtaře do 15 let. Prvních 5 překližkových opťáků postavili naši členové Kováč, Vančík, Jirák a Frank a začali s mladým jachtařským potěrem jezdit po závodech. V těchto letech začal mimo lodní třídy Optimist také rozvoj nové lodní třídy Vaurien, která měla nahradit třídu Pirát. V oddílové dílně v Kostelecké č.4 postavili členové klubu pod vedením Chalupníka prvního nekomorového Vauriena, později v roce 1976 postavili V. a R.Schusterovi s L.Solařem první 2 komorové Vaurieny a začalo období amatérských staveb a závodění lodí této kategorie.

Vaurienech závodil Toul (FOTO č.26),Vlastik, Radek a Jarka Schusterovi, Solař, Zlámal, Guryča, ale největších úspěchů dosáhli Alena a Honza Lacinovi.

Vl. Toul, R. Schuster a Mir. Zbořil

V letech 1975, 1985 a 1987 jsme uspořádali na Plumlově výcvikový tábor pro 70 dětí začínajících jezdit na lodích Optimist (FOTO č.18).

V této lodní třídě získala titul Mistr republiky v letech 1981 a 1982 Iva Kováčová, která se stala vzorem pro mnoho našich mladých jachtařů. Jmenujme alespoň některé další naše závodníky lodní třídy Optimist: Špringer Pavel a Petr, Jirák, Jiráková, Směšný Petr a Marek, Frank Pavel a Radim, Pazderová, Pazdera,Kováčová, Iva a Pavel Zbořilovi, , Vančík, Plhák, Fröde, Jana a Lenka Schusterovi, Solařová, Zlámal, Kazíková, Haluza, Lízala, Vlastimil a Kamil Sobotovi, Denisa a Jolana Guryčovy, Ondra Schuster, Alenka a Zuzka Lacinovy, Markéta a Viktor Hlubinkovi, Krč, Plhák, Lukáš Formánek a další.

Pro tuto početnou mládež Radek a Vlastik Schusterovi (FOTO č.17 a 19), Toul, Směšný, Kazík a Frank postavili 4 velmi dobré komorové Optimisty, kteří slouží pro začínající děti do dnešní doby. V dalších letech jsme pro závodníky pořizovali výkonnější laminátové lodě.(FOTO č.23)

Radek Schuster při stavbě Q (foto 17)

Křest nových Optimistů - M .Lízala, M. Směšný, R. Frank a R. Schuster

Tito jachtaři sice všichni nezískali titul Mistra republiky, ale mnozí se umísťovali na předních místech v pohárových závodech a na Mistrovství ČSSR, na kterých startovalo kolem stovky závodníků. Nejlepších výsledků dosahovala v Optimistech JanaSchusterová, která v roce 1986 získala bronz na Mistrovství ČSSR i v poháru ČSSR, dále R.Frank byl v roce 1989 v Poháru ČSSR druhý, M.Směšný třetí a na Mistrovství ČSSR R.Frank druhý a M.Směšný čtvrtý. V roce 1993 jsme si připoměli 40.výročí založení Jacht klubu Prostějov, umístili jsme se v ČSR na 7. místě ze 148 oddílů, Ondra Schuster (FOTO č.27) dovezl z Mistrovství ČR bronzovou medaili. Postupně přicházeli do třídy Optimist další závodníci, např. M.Formánek, A.a J.Přidalovi, V.Hochmanová, V.Vybíral, Piňosová, P.Sedláček , M.Sobota, A.Balzerová a další. Adéla Balzerová byla úspěšná závodnice, která v letech 2004 a 2005 vybojovala zlatou medaili na Mistrovství ČR.

Ondra Schuster

Starší závodníci přešli na Evropy. Iva Kováčová v letech 1987 a 1988 byla na Mistrovství ČSSR první dorostenka a v roce 1989 byla v ženách Mistryně ČSSR. Dorosteneckou přebornicí ČSFR v letech 1991 a 1992 se stala Jana Schusterová, M.Směšný byl v roce 1994 Mistr ČR v dorostu (FOTO č.25) a v letech 2000 až 2015 13 x Mistr ČR v mužích.

Michal Formánek, Radim Frank, Martin Krč, Marek Směšný a Robert Balzer

V roce 1994 ukončil velmi úspěšnou závodní činnost náš poslední reprezentant třídy Finn Radim Přidal a začal se věnovat trenérské práci. V dalších letech závodili naši jachtaři v lodních třídách Optimist, Vaurien a Evropa a díky otevření hranic mohli reprezentovat náš klub i v zahraničí. Na příklad O.Schuster na MS Optimist v Itálii, M.Směšný na MS Evrop juniorů ve Francii, M.Směšný a M.Lízala na ME Evrop juniorů v Rakousku a mnoha dalších. Nastoupila další generace mladých jachtařů, Ondra Sedláček, Martin Sobota, Terka Kováčová, Lucka Kučerová, Kristýna Sobotová a později Kristýna Piňosová. V dalších letech dosahoval největších mezinárodních úspěchů v lodní třídě Evropa Marek Směšný (FOTO č.29), na Lago di Garda v roce 2009 byl 4. ze 130 lodí, v roce 2010 byl 3. ze 163 lodí, na MS v roce 2011 v Itálii se umístil na 11. místě a na Mistrovství světa veteránů nad 35 let na Nových Mlýnech získal titul Mistr světa.

Marek Směšný

Ostatní závodníci se pravidelně zúčastňovali 14-ti denních soustředění Q v Jedovnicích a na Dářku. Terka Kováčová přestoupila v 2008 na loď Evropa. Lucka Kučerová (FOTO č.30) se rozloučila v roce 2012 s lodní třídou Optimist druhým místem na Mistrovství České republiky a přestoupily s Kristýnou Sobotovou do Evrop.

CZE 408 - Lucka Kučerová

V letech 2010 až 2014 byla Plumlovská přehrada vypuštěna z důvodů oprav hráze a bagrování dna, což se negativně projevilo na útlumu provozu jak na vodní ploše přehrady, tak v loděnici našeho klubu. Snažili jsme se udržet aktivní život klubu, tradiční závod Modrou stuhu jsme pořádali v Moravičanech a trénovat jsme jezdili na bagrák Kroměříž. Naši závodníci reprezentovali klub v rámci možností jak na závodech doma, tak i v zahraničí. Na lodích Optimist jezdí již třetí rok Kristýna Piňosová, která se v roce 2016 umístila v dívkách na 3. místě na Mistrovství ČR, 3. v Moravském poháru a 2. v Poháru Polska. K Optimistům se přidali Lukáš Krč, Veronika Čechmánková, Richard a Vladimír Kováčovi. V lodní třídě Evropa v roce 2016 závodil za JK Prostějov v mužích Marek Směšný ( 2. v Poháru ČR), v ženách Terka Kováčová, v juniorkách Lucka Kučerová ( 2. v Moravském poháru) a Kristýna Sobotová. V roce 2015 navázal na bohatou tradici našeho klubu ve třídě Finn Petr Sedláček, který se již zúčastnil mnoha závodů. Náš klub pořádá od roku 1956 mimo jiné závody také každoročně tradiční závod Modrá stuha Plumlova. V roce 2016 (FOTO č.31 a 32) se zúčastnilo jubielního šedesátého ročníku tohoto závodu více jak 50 lodí.

V současné době se do klubu vrací bývalí členové klubu s dětmi a k naší radosti nastává mírný nárůst společenského a sportovního života v loděnici a na Plumlovské přehradě.