Žádost o uhrazení členských příspěvků

Datum přidání: Mar 01, 2021 8:36:11 AM

sice je ještě zima v plném proudu, ale dle vnitřního předpisu mám již poslat předpis na uhrazení členského příspěvku JACHT KLUBU Prostějov, který by měl být uhrazen do 15.3.2021. Poplatky jsou stejné jako loni. Pro připomenutí uvádím výši členských příspěvků a poplatků dle vnitřního předpisu.

Členské příspěvky na kalendářní rok

  • všech členů spolku starších 18-ti let činí 1 000,- Kč

  • přidruženého člena, jako rodinného příslušníka 500,- Kč

  • mládeže do 18 let 100,- Kč

Poplatky za užívání areálu loděnice

  • za pronájem plochy pro karavan nebo obytné auto: 1.000,- Kč

  • za pronájem místa pro uskladnění lodě v budově loděnice: 200,- Kč

  • za pronájem plochy pro uskladnění lodě nad 5m délky v areálu loděnice: 500,- Kč

  • za pronájem místa pro uskladnění surfu v budově loděnice: 100,- Kč

  • za pronájem místa pro zimní uskladnění vleku za auto v budově loděnice jen mimořádně po schválení výborem: 200,- Kč

  • za prostor pro 1 skříň pro člena 0,- Kč

  • za prostor pro další skříně pro člena 100,-Kč/kus

Příspěvky posílejte na bankovní účet JACHT KLUBU Prostějov: č.ú. 253782880/0300 s variabilním symbolem rodného čísla člena.

Pokud si nejste jisti částkou příspěvku, tak mě kontaktujte na e-mailu: jana.anda@seznam.cz

Celý vnitřní naleznete zde.

Za JACHT KLUB Prostějov, spolek

hospodářka Jana Kučerová

Ahoj člene JACHT KLUBU Prostějov,