Brigáda bude, členská schůze zrušena

Datum přidání: Oct 20, 2020 12:22:53 PM

Ahoj člene JACHT KLUBU Prostějov, spolek.

Připomínám pozvánku na brigádu, která se uskuteční v plánovaném termínu, to je v sobotu 24.10.2020 od 9.00 hod v areálu loděnice. Brigáda proběhne za dodržování mimořádných opatření vlády ČR před infekcí koronavirem ve venkovním prostředí areálu loděnice v oddělených maximálně šestičlenných pracovních skupinách. Přivezte si pracovní pomůcky podle svých možností (hrábě, nůžky, pilky, pracovní oděv a rukavice a pod.) Bude provedeno vytažení mola z vody a jeho uklizení. Dále zazimujeme lodě a provedeme celkový úklid areálu loděnice.

Náhradní zasedání Členské schůze JACHT KLUBU Prostějov, spolek:

Vzhledem ke skutečnosti, že členskou schůzi JK Pv svolanou na den 23.10.2020 na 18,00 hod nebude možné z důvodu nařízení vlády ČR ze dne 14.10.2020 uskutečnit, svolá předseda spolku v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a budoucím novým nařízením vlády proti pandemii koronavirem, náhradní zasedání členské schůze na nový termín. Členská schůze bude svolaná v novém termínu v souladu s ukončením platnosti nařízení vlády o zákazu shromažďování a bude se řídit Programem a Jednacím řádem uvedeným v původní pozvánce ze dne 18.9.2020.

Schuster Radan

Předseda JACHT KLUBU Prostějov, spolek