Pozvánka na členskou schůzi a brigádu

Datum přidání: Sep 22, 2020 7:24:47 AM

Ahoj člene JACHT KLUBU Prostějov,

zveme tě na členskou schůzi, která se bude konat 23.10.2020 od 18h v hale loděnice JACHT KLUBU a na podzimní brigádu, která se bude konat v sobotu 24.10.2020 od 9h v areálu loděnice JACHT KLUBU Prostějov u Plumlovské přehrady. Pozvánka na členskou schůzi včetně programu viz. příloha. Jednací řád členské schůze jako druhá příloha. Přidružené členy, kteří uvažují o změně na řádné členství upozorňujeme, že jejich písemná žádost bude předložena k posouzení a hlasovaní stávajícím řádným členům na členské schůzi jen v případě splnění základních podmínek pro přijetí daných Stanovami a Vnitřním předpisem JACHT KLUBU Prostějov, které jsou k dispozici na webových stránkách. Viz.: http://www.jkpv.cz/o-klubu

Konečný termín pro odevzdání písemné žádosti je 11.10.2020, a to k rukám předsedy JK PV (postačuje e-mailová pošta)

Za JACHT KLUB Prostějov, spolek

hospodářka Jana Kučerová