Pozvánka na členskou schůzi JACHT KLUBU

Datum přidání: Oct 24, 2016 10:58:26 AM

Vážení členové, tímto vás zvu na členskou schůzi Jacht klubu Prostějov konanou dne 22. 11. 2016 v 17:30 hodin v restauraci U Tří bříz, Prostějov. Program schůze bude následující: 1) zahájení - schválení jednacího řádu

- určení osoby, která provede zápis o jednání schůze

- volba mandátové a návrhové komise

- volba volební komise

2) zpráva o činnosti za uplynulé období

3) zpráva o hospodaření s finančními prostředky za uplynulé období

4) zpráva o sportovních výsledcích

5) různé

6) schválení stanov

7) volba orgánů spolku

8) návrh na usnesení členské schůze

9) závěr

Ivan Kováč - předseda

JACHT KLUB Prostějov, spolek