Pozvánka na jarní brigádu a členskou schůzi JK PV

Datum přidání: Mar 13, 2018 8:29:26 AM

    • Ahoj člene JACHT KLUBU Prostějov, Výbor JK PV tě zve na členskou schůzi, která se bude konat 13.4.2018 od 18h v kavárně Národního domu v Prostějově a na jarní brigádu, která se bude konat v sobotu 14.4.2018 od 9 h v areálu loděnice Jacht klubu Prostějov u Plumlovské přehrady. Pozvánka s programem členské schůze je v příloze Na brigádě bychom chtěli kromě spuštění mola na vodu a hrabání listí zvládnout i zlikvidovat křoviny. Kdo má možnost vzít sekeru nebo pilu, tak ať vezme. Dále plánujeme udělat skupiny na další práce jako: betonové nájezdy u hlavní brány a u vrat do loděnice

    • vymalování loděnice

    • opravit schodiště do hlavní budovy loděnice

    • přetmelení portálu silikonem

Přidružené členy, kteří uvažují o změně na řádné členství upozorňujeme, že jejich písemná žádost bude předložena k posouzení a hlasovaní stávajícím řádným členům na členské schůzi jen v případě splnění základních podmínek pro přijetí daných Stanovami a Vnitřním předpisem JACHT KLUBU Prostějov, které jsou k dispozici na webových stránkách. Viz.: http://www.jkpv.cz/o-klubu

Termínem pro odevzdání písemné žádosti je neděle 25.03.2018, a to k rukám předsedy JK PV (postačuje e-mailová pošta)

Za JACHT KLUB Prostějov, spolek

hospodářka Jana Kučerová